mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Słowa na A

You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Pojęcia / Archive by Category "Słowa na A"

AES

AES AES, czyli Advanced Encrypation Standard = symetryczny szyfr blokowy. Jest to metoda szyfrowania zaliczana do nowoczesnych, trudnych do złamania algorytmów. W USA została ona dopuszczona dla dokumentów urzędowych najwyższego stopnia tajności. Europejski projekt badawczy NESSIE (New European Schemes for Signatures, Integrity and Encryption) także zaleca stosowanie tego standardu, albowiem spełnia on cele stawiane przed […]

Amper

Amper Amper [A] = jednostka podstawowa prądu elektrycznego w Układzie SI, a jej wielkość jest określona przez ustaloną wartość liczbową ładunku elementarnego (e) równa dokładnie: 1,602 17X ∙ 10-19 s∙A  lub C. Źródło: Rezolucja Nr 1 / Posiedzenie 24 Generalnej Konferencji Miar z roku 2011. Uwaga: X oznacza jedna lub więcej dodatkowych cyfr, które należy […]

Arkusz NA40

Arkusz NA40 Arkusz NA40 – to arkusz roboczy NAMUR: „Dokładność dozowania wag pracujących w sposób ciągły” (Dosing Accuracy of Continuous Scales, Dosiergenauigkeit von kontinuierlichen Waagen) jest stosowany przy określaniu dokładności wag dozujących, poprzez określenie stałości dozowania Sk (= wahań mierzonej wartości rzeczywistej wokół rzeczywistej wartości średniej, oraz dokładności dozowania Sd (= odchylenia systemowego  średniej  rzeczywistej wartości mierzonej od wartości zadanej) z 30 pomiarów […]

Adjustacja

Adjustacja Adjustacja = czynność przygotowania przyrządu do pracy według wskazówek producenta aparatury, np.: odpowiednie ustawienie, regulacja parametrów zasilania, regulacja zera itp. Do wykonania czynności adjustacji nie są potrzebne żadne wzorce. Czynność ta jest wykonywana przez osobę uprawnioną do pomiarów. Źródło: J.Piotrowski, K.Kostyrko: „Wzorcowanie aparatury pomiarowej”, WN PWN W-wa 2012 Definicja adjustacji wg Międzynarodowego słownika podstawowych […]

AGH

AGH AGH = Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich uczelni technicznych, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Uczelnia szybko osiągnęła wysoki poziom kształcenia, wchodząc do grona najlepszych europejskich szkół górniczych, a jej pracownicy naukowi uzyskali w […]

Audit certyfikujący

Audit certyfikujący Audit certyfikujący, zwany też auditem trzeciej strony, jest wykonywany przez upoważnioną, niezależną jednostkę. Zazwyczaj jest on przeprowadzany przez organizację certyfikującą w celu wydania certyfikatu – świadectwa zgodności badanego systemu z wymaganiami normy. Audyt powinien być przeprowadzany według wskazań normy PN-EN ISO 190011:2003. Audit certyfikujący może być poprzedzony audytem wstępnym, którego celem jest sprawdzenie […]

Audit

Audit = działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozważań do osiągnięcia ustalonych celów. Uwaga: jak mówić – audit czy audyt ? Znawcy rzeczy (np.: www. iso-norma.pl) wyjaśniają, że:  z punktu widzenia językowego prawidłową formą jest słowo „audyt”;  normy PN-EN ISO 9001 oraz 19011 (czyli polskie wydania) używają słowa „audit”. 

Administracja miar

Administracja miar Administracja miar  = wykonawca prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych oraz nadzoru metrologicznego (ale nie wzorcowań). W Polsce centralnym organem administracji miar jest Główny Urząd Miar (GUM). Struktura administracji miar w Polsce jest trzystopniowa, a mianowicie: Główny Urząd Miar (GUM) / Warszawa; 9 Okręgowych Urzędów Miar / Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, […]