mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Krajowe przepisy wykonawcze

You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Archive by Category "Krajowe przepisy wykonawcze"

Legalizacja przyrządów pomiarowych

Legalizacja przyrządów pomiarowych Legalizacja przyrządów pomiarowych – nowa regulacja od 1.01.2018. Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowa regulacja dotycząca poświadczenia legalizacji przyrządu pomiarowego. Została one określona w §21.1, ust. 1, pkt 2, litera b  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku  w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych […]

Nowela Prawa o Miarach

Nowela Prawa o Miarach Nowela Prawa o Miarach – prezydent RP  podpisał w dniu 6 maja 2017 r.  nowelizację ustawy Prawo o miarach. W nowelizacji tej m.in. na nowo określony został zakres zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar. Zakres ten został rozszerzony m.in. o prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, współpracę z innymi […]

Odmierzacze paliw

Odmierzacze paliw Odmierzacze paliw – wg informacji Głównego Urzędu Miar (www.gum.gov.pl) administracja miar dokonała w roku ubiegłym w całym kraju kontroli ca. 1600 stacji paliw płynnych (tj. ponad 17000 odmierzaczy paliw płynnych). Stwierdzono nieprawidłowości w 1,8% (czyli w przypadku 306 szt.). Skontrolowano także stacje gazu LPG (ca. 560) i ponad 1600 odmierzaczy gazu LPG, gdzie nieprawidłowości […]

NAWI po 01.01.2014

NAWI po 01.01.2014 NAWI po 01.01.2014. – W nawiązaniu do naszego zapisu pt.: ” Problem końca roku 2013„. W naszej zakładce „Interpretacje dyrektyw NAWI i MID oraz krajowych przepisów wykonawczych”. Informujemy, że na stronie GUM pojawiła się interpretacja, którą cytujemy poniżej: Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o […]

Ważność legalizacji

Ważność legalizacji Ważność legalizacji –  ważność legalizacji wag i odważników. Zdarza się, że szybko chciałoby się sprawdzić jak to jest z ważnością legalizacji naszej wagi ? Niezwykle pomocne jest w takim przypadku poniższe zestawienie tabelaryczne, które zamieszczamy za zgodą i dzięki uprzejmości OUM w Bydgoszczy. wagi_legalizacja_waznosc Wagi legalizowane, a więc najczęściej przeznaczone do rozliczeń handlowych […]

Prawo o Miarach

Prawo o Miarach Prawo o miarach = ustawa Prawo o Miarach (tekst jednolity – Dz.U. Nr 243, poz. 2441) ma na celu zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa reguluje zagadnienia: 1)      Legalnych jednostek miar i państwowych wzorców jednostek miar; 2)      Prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych; 3)      Kompetencji i […]

Legalizacja czy wzorcowanie

Legalizacja czy wzorcowanie Legalizacja czy wzorcowanie ?  Co na to Prawo o Miarach ? Czyli Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku (teks jednolity – Dz.U. Nr 234, poz. 2441). Znajdujemy tam następujące definicje: •    w Art.4, Pkt. 13: LEGALIZACJA jest to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji (czyli  świadectwem legalizacji lub […]

Problem końca roku 2013

Problem końca roku 2013 Ustawa Prawo o miarach: ART. 27: Przyrządy pomiarowe zalegalizowane lub uwierzytelnione przed  dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 30.09.2002) niespełniające jej przepisów, mogą być nadal legalizowane, o ile spełniają wymagania dotychczasowych przepisów, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy. ART. 29: Do czasu wejścia […]