mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID

You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Archive by Category "Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID"

Mikrokernels

Mikrokernels Mikrokernels – omówimy mikrordzenie oprogramowania wykorzystywane do enkapsulacji (czyli ukrywania tego do czego użytkownik nie powinien mieć swobodnego dostępu) modułów softwareu. W przyrządach pomiarowych często są wykorzystywane standardowe systemy operacyjne stanowiące fundament dla oprogramowania. Niejednokrotnie utrudnia to sprawdzanie oprogramowania przyrządu z uwagi na możliwą obecność tzw. wirusów („bugs”). Softwareowym sercem systemu operacyjnego jest rdzeń […]

Software Guide 7.2.

Software Guide 7.2. Software Guide 7.2. – czyli przewodnik WELMEC 7.2., wydanie 5 jest instrukcją odnoszącą się do przyrządów pomiarowych (zgodnych z Dyrektywą 2014/32/EU [MID]) wyposażonych w oprogramowanie. Stanowi zalecenie odnoszące się do tworzenia, sprawdzania i oceny takiego oprogramowania. Przewodnik jest adresowany zarówno do producentów jak i jednostek notyfikowanych odpowiedzialnych za ocenę zgodności (wg modułu […]

Nowela MID

Nowela MID Nowela MID, czyli nowelizacja dyrektywy MID. Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona). Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą […]

Nowela NAWI

Nowela NAWI Nowela NAWI, czyli nowelizacja dyrektywy NAWI. Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych. Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą Dyrektywę NAWI tj. Dyrektywę 2009/23/WE, […]

Załącznik MI-006

Załącznik MI-006 Załącznik MI-006 – Wagi automatyczne zgodnie z Załącznikiem MI-006 do Dyrektywy 2004/22/WE: wybieralne procedury oceny zgodności zestawiono w poniższej tabeli: Tabela_MI-006 W powyższej tabeli zestawiono rodzaje wag / przyrządów pomiarowych oraz odpowiadające im procedury oceny zgodności. Ocena zgodności przyrządu pomiarowego z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami przeprowadzana jest przy zastosowaniu, według wyboru producenta, jednej […]

Zgodność NAWI

Zgodność NAWI Zgodność NAWI – w zakładce „Zagadnienia wagowo-techniczne” znajduje się objaśnienie pojęć stosowanych w formularzu (patrz:  Przewodnik WELMEC 2, wydanie 3, październik 2000r., rozdział 11)  zgodności modułów dla wag nieautomatycznych (NAWI).  Mamy nadzieje, że stosowny plik będzie pomocny w praktyce. Odpowiednie wymagania i charakterystyki dla wykazania zgodności modułów są zawarte w przewodniku WELMEC 2 […]

OIML R60

OIML R60 OIML R60 – Z uwagi na to, że zalecenia międzynarodowe OIML  są dostępne jedynie w wersji angielskojęzycznej – proponujemy nomenklaturę wg zestawienia w opisie symboli stosowanych w R60: Metrological regulation for load cells. (Edycja 2000) Szczegóły w poniższym pliku: Zestawienie symboli stosowanych w Zaleceniu R60 W przedstawionej tabeli podano nomenklaturę oryginalną wg Metrological regulation […]

Legalizowane pamięci

Legalizowane pamięci Legalizowane pamięci – jednolita, europejska (tzn. unijna) interpretacja zasadniczych wymagań dla legalizowanych pamięci danych została określona w Przewodniku WELMEC 2.5: „Przewodnik dot. modułowej koncepcji oraz  badań komputerów PC i innych cyfrowych urządzeń pomocniczych (wagi nieautomatyczne)”. Oryginalny dokument w j. angielskim można pobrać ze strony http://www.welmec.org/publicat.htm. Szczegóły w poniższym pliku: Wymagania dla legalizowanych pamięci […]

Oprogramowanie NAWI

Oprogramowanie NAWI Oprogramowanie NAWI – Przewodnik WELMEC 2.3 określa zasadnicze wymagania dla oprogramowania modułów programowalnych, opartych na PC oraz dodatkowych urządzeń w wagach nieautomatycznych (NAWI) wymagających legalizacji. W poniższym pliku przedstawiamy przykładowe struktury hardwareu i softwareu dla urządzeń jw., przy czym wnętrza okręgów dotyczą urządzeń i funkcji wymagających legalizacji. Zawsze jednak należy zwracać uwagę na […]

Legalizowany soft NAWI

Legalizowany soft NAWI Legalizowany soft NAWI – Legalizowane oprogramowanie NAWI – Legalizowanym oprogramowaniem nazywa się te części oprogramowania (tzn. funkcje wymagające legalizacji) oraz dane, które wg specyfikacji producenta oraz po zatwierdzeniu przez jednostkę notyfikowaną zostały określone jako podlegające legalizacji. W poniższym pliku szerzej objaśniamy te zagadnienia. Legalizowane oprogramowanie w wagach nieautomatycznych Danymi wymagającymi legalizacji są: […]

Page 1 of 2 1 2