Wyszukiwanie:
Search
Generic filters

Temat: Stosowanie systemów diagnostyki podwozia


Kategoria: ,

Stosowanie systemów diagnostyki podwozia

Stosowanie systemów diagnostyki podwozia         

Stosowanie systemów diagnostyki podwozia ma sens ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Transport szynowy nabiera bowiem coraz większego znaczenia zarówno w aspekcie krajowym jak i międzynarodowym.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego konieczny jest niezawodny nadzór pociągów.

Kontrola taka powinna być realizowana za pomocą środków technicznych,  z następujących powodów:

 • zwiększania prędkości pociągów i nacisków na oś
 • wydłużania terminów sprawdzania i konserwacji
 • coraz silniejszej racjonalizacji / optymalizacji zarządzania ruchem
 • zmniejszania ilości posterunków na szlaku
 • ograniczonej możliwości / czynności obserwacji wizualnej pociągu.

Zagrzane łożyska i hamulce  stanowią wielkie ryzyko dla ruchu kolejowego. Istotnego znaczenia nabiera zatem wykrywanie zagrzanych łożysk i zakleszczonych hamulców. Niewykrycie w porę wagonów z zagrzanymi łożyskami prowadzi m.in. do:

 • złamania czopa osi,
 • wykolejenia,
 • pożarów (np. pojazdów szynowych, ładunku, otoczenia torowiska)

Zakleszczone hamulce w efekcie rozgrzania mogą powodować szkody, jak np.:

 • płaskie miejsca / nalepy na bieżniach kół,
 • zniszczenie urządzeń hamulcowych,
 • poluzowanie obręczy kół, pęknięcia kół i obręczy,
 • zarysowania i pęknięcia klocków hamulcowych,
 • pożary w pojazdach szynowych, ładunku, w otoczeniu torowiska,
 • uszkodzenia w nawierzchni.

Cele stawiane systemom diagnostyki zagrzanych łożysk i zakleszczonych hamulców wynikają z powyższych punktów, a w szczególności są istotne dla:

 • zapewnienia bezpieczeństwa,
 • poprawy transportu podróżnych i towarów,
 • unikania zakłóceń w ruchu (opóźnienia, brak niezawodności),
 • obniżenia kosztów przez zapobieganie wypadkom, redukcję obciążenia nawierzchni, minimalizację zagrożenia dla środowiska przy transportach materiałów niebezpiecznych.

Źródło: opracowanie własne autora

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.