mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "zmiany"

Nowy układ SI dla użytkownika

Nowy układ SI dla użytkownika Nowy układ SI dla użytkownika –  tj. wprowadzenie nowego fundamentu dla podstawowych jednostek w układzie SI.  Czy ma to znaczenie dla zwykłego obywatela? Bez obaw –  wprowadzenie zmiany w systematyce układu SI, nie będzie zauważalne w naszym  codziennym życiu. Zarówno waga w supermarkecie, jak i pompa paliwowa na stacji benzynowej […]

Waga surówki żelaza

Waga surówki żelaza Waga surówki żelaza – zwana także wagą do ważenia wagonów torpedo jest stosowana do transportu surówki żelaza od wielkiego pieca do stalowni. Przy przeróbce surówki żelaza niezwykle istotny jest czas i praktycznie liczy się każda sekunda. W pełni zautomatyzowane ważenie wagonów torpedo w czasie ich jazdy jest idealnym rozwiązaniem. Jest ono realizowane […]

Stanowisko TALGO

Stanowisko TALGO Stanowisko TALGO – stanowisko przestawcze z toru szerokiego (o prześwicie 1520 mm) na normalny (o prześwicie 1435mm) powstało w Brześciu na stacji granicznej białorusko-polskiej. Sprawcami tej inwestycji były Rosyjskie Koleje (RŻD) oraz producent instalacji przestawnej Firma Patentes Talgo S.L. (z Rivabellosa w Hiszpanii) poprawy komunikacji Moskwa – Berlin. Celem jest skrócenie czasu przejazdu […]

Aktualna ISO 9001

Aktualna ISO 9001 Aktualna ISO 9001, czyli PN-EN ISO 9001:2015 -5  została zaktualizowana zgodnie z nową koncepcją opracowywania norm systemów zarządzania. Chodzi mianowicie o HLS = High Level Structure (tzn. wg struktury nadrzędnej), bazującą na następujących założeniach: unifikacji struktury wszystkich norm dla systemów zarządzania oraz identycznego bazowego tekstu, terminologii i podstawowych definicji stosowanych we wszystkich normach systemów zarządzania. […]

nowa EN 45501

Nowa EN 45501 Nowa EN 45501 = wprowadzona w RP jako PN-EN 45501:2015-05- wersja angielska: Metrological aspects of non-automatic weighing instruments („Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”).  Norma określa wymagania metrologiczne i techniczne dla wag nieautomatycznych.  Normalizuje ponadto wymagania i procedury badawcze do stosowania w ocenie charakterystyk metrologicznych i technicznych w sposób jednolity i odtwarzalny. Nowa EN […]

Masa ogólna Mo

Masa ogólna Mo Masa ogólna Mo pociągu jest od 1.02.2014 jest inaczej definiowana, a mianowicie: Masa ogólna  MO pociągu jest to suma mas pojazdów kolejowych wraz z ładunkiem, przy czym: Dla pociągu kursującego z prędkością do 120 km/h jest to suma mas wszystkich pojazdów kolejowych bez czynnego pojazdu z napędem; Dla pociągu kursującego z prędkością większą […]

ATEX

ATEX ATEX, nowa dyrektywa 2014/34/UE. Producenci i konstruktorzy nie musza się obawiać – nie ma zasadniczych nowości lub wymagań w stosunku do konstrukcyjnej ochrony przeciwwybuchowej. Zasadnicze i znane wymagania odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osprzętu EX nie zmieniają się. Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania do nowych europejskich ram prawnych i nowej terminologii. Następstwem tego […]

Nowa etykieta

Nowa etykieta  Nowa etykieta energetyczna – Komisja Europejska zamierza dokonać zmiany euroetykiety energetycznej dla artykułów gospodarstwa domowego (AGD). Dotychczasowe klasy efektywności energetycznej „A+” do „A+++” mają zniknąć po upływie półrocznego okresu przejściowego. Nowa skala efektywności energetycznej (dotycząca zużycia energii elektrycznej) ma rozciągać się od „G” (jak poprzednio) dla najmniej efektywnych do „A” dla najbardziej efektywnych AGD. […]

Pomiar względny

Pomiar względny W niniejszej części dotyczącej dokładności ważenia omówimy pomiar względny. W przypadku pomiaru względnego określane są różnice mas. Przy dozowaniu nie jest istotna całkowita ilość produktu w silosie – celem pomiaru jest, bowiem uchwycenie zmiany ciężaru. W celu określenia dokładności pomiaru względnego jest stosowane wyrażenie: gdzie: u = niepewność pomiaru dLin = błąd nieliniowości (wg arkusza […]

PN-EN ISO 14065

PN-EN ISO 14065 PN-EN ISO 14065 – przybliżymy tu normę PN-EN ISO 14065:2013-07 – wersja angielska Gazy cieplarniane – Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikacje dotycząca gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania. Zakres: W normie tej wyszczególniono zasady i wymagania dla jednostek prowadzących walidację lub weryfikację asercji dotyczących gazów cieplarnianych (GHG). […]

Page 1 of 2 1 2