mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Posts Tagged "pomiarowy"

Czujnik dla 3D

Czujnik dla 3D Czujnik dla 3D – to nowość z HBM, czyli czujnik typ MCS10 dla kilku składowych, umożliwiający jednoczesny pomiar wielu sił wzdłuż trzech osi współrzędnych (Fx, Fy, Fz). W wykonaniu jako czujnik 6-ciu składowych, oprócz sil dodatkowo umożliwia pomiar działających wokół 3 osi momentów obrotowych (Mx, My, Mz). Dzięki temu pozwala na rzeczywisty […]

Wagowe oszustwa

Wagowe oszustwa Wagowe oszustwa – firma Mettler Toledo podaje 5 najczęściej spotykanych sposobów oszukiwana na wagach samochodowych, a mianowicie: Nieprawidłowe ustawienie ważonego pojazdu na pomoście wagi. Ma to miejsce na przykład wówczas, gdy jedna oś pojazdu (przednia lub tylna) jest poza pomostem, co sprawia, że wskazanie wagi jest mniejsze od rzeczywistej masy pojazdu.Inny sposób oszukiwania […]

Kalibracja zbiornika

Kalibracja zbiornika Kalibracja zbiornika –  opracowany przez firmę HBM system kalibracji zbiornika umożliwia dokładne sprawdzenie i kalibrację wagi zbiornikowej. System składa się z trawers, cięgien, referencyjnych czujników siły oraz wzmacniacza pomiarowego MGCplus i znajduje zastosowanie wówczas, gdy nie wystarcza  użycie wzorców masy. Po umieszczeniu trawers na łapach zbiornika jest realizowane obciążenie hydrauliczne – pozwalające obciążyć […]

Section Control

Section Control Section Control – to system odcinkowej kontroli pojazdów. Jest to system pomiarowy kontrolujący średnią prędkości pojazdu na określonym odcinku drogi. Przekroczenie ustalonego na tym odcinku ograniczenia prędkości skutkuje zebraniem przez system odpowiednich danych i udokumentowanie za pomocą wyraźnych (ostrych) fotografii. Jak pokazano na poniższym przykładzie, system rozpoczyna pracę z chwilą pojawienia się pojazdu […]

Hygenic Desing

Hygenic Desing Hygenic Design –  konstruowanie urządzeń z punktu widzenia wykonania higienicznego stanowi istotne wyzwanie dla konstruktorów. Oprócz podstawowej wiedzy technicznej jest wymagana znajomość mikrobiologicznych oddziaływań w strefie produktowej. W tym zakresie m.in. : właściwości i wielkość mikroorganizmów, ich zachowanie się na różnego rodzaju powierzchniach, ich wzrost w szczelinach i przestrzeniach martwych. Urządzenia Hygenic Design […]

LegalWeight

LegalWeight LegalWeight to automatyczna waga wagonowa z grupy urządzeń MULTIRAIL®Family (do których należą urządzenia diagnostyczne oraz ważące przeznaczone dla kolejnictwa) firmy Schenck Process GmbH / Darmstadt. Waga wagonowa typ MULTIRAIL®LegalWeight jest konfigurowana na bazie kolejowych podkładów ważących, które zabudowuje się w nawierzchni analogicznie jak standardowe podkłady kolejowe. Każdy podkład ważący z betonu sprężonego zawiera 2 wagowe przetworniki […]

Stwierdzanie imperfekcji kół

Stwierdzanie imperfekcji kół Stwierdzanie imperfekcji kół, czyli ich niedoskonałości lub wad w pojazdach szynowych. Mamy tu na myśli tzw. poligonizację koła, czyli utratę jego kształtu. Zwykle są to utrata okrągłości (owalność), płaskie miejsca bądź nalepy. Nacisk koła na szynę składa się z obciążenia statycznego (ciężar) oraz dynamicznego. Zależy on od prędkości i zwiększającego się wraz […]

Sygnał zerowy

Sygnał zerowy Sygnał zerowy – pomiar sygnału zerowego wagowego tensometrycznego przetwornika pomiarowego. Jeżeli w efekcie działań opisanych we wpisie zatytułowanym Uszkodzenia w wagach – ustalono prawdopodobne uszkodzenie wagowego przetwornika pomiarowego, to należy dokonać bardziej szczegółowych czynności z wykorzystaniem np. poniższego wyposażenia pomiarowego: Wzorcowany woltomierz i omomierz cyfrowy o dokładności „0,1mV i 0,5Ω” do pomiaru sygnału zerowego oraz rezystancji […]

Krótsze kable

Krótsze kable Krótsze kable = czy można skracać kable wagowych tensometrycznych przetworników pomiarowych ? Rezystancja przewodów zasilających (w kablu wagowego tensometrycznego przetwornika pomiarowego) powoduje spadek napięcia między miernikiem wagowym a tensometrycznym przetwornikiem pomiarowym. W tego efekcie przetwornik tensometryczny zostaje zasilony mniejszym napięciem niż generowane przez wewnętrzny zasilacz w mierniku wagowym. Czy możemy zatem dowolnie skracać kable […]

Moduł

Moduł Moduł = część wagi wykonująca określoną funkcję, przy czym część ta może być badana oddzielnie a odnoszą się do niej określone cząstkowe błędy graniczne dopuszczalne „p”. Przykładami modułów w wagach nieautomatycznych (NAWI) są: Wagowy przetwornik pomiarowy, Miernik (sterownik) wagowy, Wyświetlacz zewnętrzny, System kasowy obliczający cenę, oprogramowanie. Przy sprawdzaniu tzw. „zgodności modułów” danej wagi przeprowadza […]

Page 1 of 2 1 2