mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: Handel emisjami


Kategoria:

Handel emisjami

Handel emisjami

Handel emisjami = ET (Emission Trading) =  należy do najpowszechniej stosowanych narzędzi polityki ekologicznej państw, mających służyć ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Uważany jest za jeden z najbardziej rynkowo zorientowanych instrumentów. Zachęca do poszukiwania i realizacji przedsięwzięć o niskich kosztach redukcji emisji, jak również stymuluje podejmowanie działań tam, gdzie wiąże się to z najmniejszymi kosztami.System handlu emisjami polega na odgórnym zdefiniowaniu zbiorczego limitu emisji dla dużej grupy emitentów danego zanieczyszczenia, a następnie na rozdzieleniu puli dopuszczalnych uprawnień do emisji  na wszystkie źródła objęte systemem.Uprawnienia te są zbywalne pomiędzy uczestnikami systemu. Pod koniec okresu rozliczeniowego każde źródło powinno posiadać liczbę uprawnień nie mniejszą od wyemitowanych przez nie zanieczyszczeń. Każda tona wyemitowanych zanieczyszczeń, na których pokrycie emitent nie posiada uprawnień, skutkuje koniecznością zapłacenia wysokiej kary. Ten mechanizm gwarantuje, że łączna emisja zanieczyszczeń z grupy źródeł objętych systemem nie przekroczy ustalonych zbiorczych limitów.

 

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.