mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: ERCs


Kategoria:

ERCs

ERCs

ERCs = Mechanizm uznanych redukcji emisji  (Emission Reduction Credits) = forma handlu emisjami,  w której każdy emitent w sposób trwały redukujący swoją emisję poniżej określonego pułapu, zyskiwał kredyty redukcji, które mógł odsprzedać zakładom emitującym zanieczyszczenia ponad przyjęty poziom oraz zakładom planującym rozpoczęcie działalności na danym terenie.

(Uwaga: kosztowna forma handlu emisjami wymagająca silnego nadzoru administracyjnego).

Forma zachęty użytkowników poszczególnych urządzeń wytwórczych do dobrowolnej redukcji zanieczyszczeń. Gdy emitent w sposób trwały zredukował emisję poniżej poziomu odniesienia, zyskiwał wówczas określoną liczbę kompensat ERCs. Mogły być one użyte przez danego emitenta dla swoich potrzeb lub sprzedane innym podmiotom.

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.