mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 

Temat: EFTA


Kategoria:

EFTA

EFTA

EFTA = European Fair Trade Association Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

międzyrządowa organizacja ustanowiona w 1960 r. przez siedem państw europejskich w celu promowania wolnego handlu i integracji gospodarczej z korzyścią dla państw członkowskich.

Wszyscy pierwotni sygnatariusze, z wyłączeniem Norwegii i Szwajcarii, wystąpili z EFTA w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej (UE), tak jak Finlandia, która stała się członkiem stowarzyszonym w 1961 r. i pełnoprawnym członkiem w 1986 r. Wraz z przyłączeniem się Islandii w 1970 r. i Liechtensteinu w 1991 r., Stowarzyszenie obecnie zrzesza cztery państwa członkowskie:

Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Szwajcarię.

Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za zarządzanie:

  • wolnym handlem pomiędzy krajami należącymi do EFTA;
  • uczestnictwem EFTA w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), który obejmuje Unię Europejską oraz trzy kraje należące do EFTA (Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię, z wyłączeniem Szwajcarii);
  • światową siecią umów o wolnym handlu (EFTA).

Źródło: epp.eurostat.ec.europa.eu

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Rada, która składa się z przedstawicieli państw członkowskich. Każde państwo dysponuje jednym głosem. Rada zbiera się dwa razy w miesiącu na szczeblu stałych przedstawicieli i dwa razy w roku na szczeblu ministrów. Jej przewodniczący wybierany jest co sześć miesięcy. Rada podejmuje decyzje we wszystkich sprawach mających związek z konwencją sztokholmską, może ją także zmienić. Decyzje zapadają jednomyślnie (z wyjątkami określonymi w konwencji). Rada rozstrzyga również spory pomiędzy państwami członkowskimi. Organy wykonawcze Stowarzyszenia to dziesięć komitetów, które nie mogą jednak podejmować żadnych uchwał. Istnieje także komitet doradczy i komitet parlamentarny. Strefa wolnego handlu rozumiana była jako instrument wspierania integracji gospodarczej i ściślejszej współpracy z EWG. EFTA zniosła wszelkie cła między krajami członkowskimi w handlu towarami przemysłowymi.

Skomentuj:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.