mgr inż. Jerzy Mrówka     +48 733 446 264     jerzy.mrowka@jmmetrology.eu

 Wyszukiwanie:
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Dla kolejnictwa
ETCS
Informacje ogolne
Systemy DSAT
Doradztwo Metrologiczne Wagowe
Informacje ogolne
Interpretacje Dyrektyw NAWI i MID
Krajowe przepisy wykonawcze
Pojęcia
Słowa na A
Słowa na B
Słowa na C
Słowa na D
Słowa na E
Słowa na F
Słowa na G
Słowa na H
Słowa na I
Słowa na J
Słowa na K
Słowa na L
Słowa na M
Słowa na N
Słowa na O
Słowa na P
Słowa na R
Słowa na S
Słowa na Ś
Słowa na T
Słowa na U
Słowa na V
Słowa na W
Słowa na Z
Technika wagowa
Nowości na stronie
Ciekawostki
Tematy powiązane
Android
ISO
Magistrale komunikacyjne
 
You are here: Home / Doradztwo Metrologiczne Wagowe / Pojęcia / Archive by Category "Słowa na S"

Sekunda

Sekunda Sekunda [s] = jednostka podstawowa czasu w Układzie SI oznacza czas równy liczbie okresów promieniowania odpowiadającego przejściu miedzy dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 133Cs (cezu 133) w temperaturze 0 K, która to liczba jest równa dokładnie 9 192 631 770 s-1 (Hz). Źródło: Rezolucja Nr 1 / Posiedzenie 24 Generalnej Konferencji Miar z roku 2011. Pamiętajmy […]

SRK

SRK SRK – Sterowanie Ruchem Kolejowym, to dziedzina techniki zajmująca się zagadnieniami bezpieczeństwa i sprawności ruchu pojazdów szynowych. Przy czym poruszają się one w sposób zorganizowany po układach torowych. Źródło: Problemy kolejnictwa – Zeszyt 155 Zgodnie z Instrukcją Ie-12 PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: urządzenia sterowania ruchem kolejowym to urządzenia techniczne przeznaczone do sterownia ruchem kolejowym. […]

Szerokość toru.

Szerokość toru Szerokość toru (zwana także w kolejnictwie rozstawem lub prześwitem szyn) jest definiowana jako najmniejsza odległość pomiędzy szynami mierzona poniżej poziomu główki szyny (PGS) w zakresie od 0 … 14 mm. Wyjątkiem są koleje wąskotorowe, w których zakres ten wynosi 0 … 10 mm oraz 0 … 8 mm w przypadku tramwajów. Szerokość toru normalnego […]

Smartfon

Smartfon Smartfon (ang. smartphone) – przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant). Coraz większą popularnośż zyskują smartfony wspierające tryb Dual SIM – umożliwiający korzystanie z dwóch kart SIM w jednym telefonie komórkowym. Coraz więcej współczesnych modeli telefonów jest przystosowana do obsługi Dual SIM. Większość z nich […]

Liniowy dSAT

Liniowy dSAT Liniowy dSAT-  to system dSAT dla określonej linii wykorzystujący informację z urządzeń dSAT, ukierunkowany na monitoring i ciągłe śledzenie parametrów biegowych taboru, wpływających na proces kierowania ruchem (również śledzenie trendów zmian) – prezentacja danych w układzie geograficznym. Definicja powyższa została zaczerpnięta z Instrukcji Ie-3:  Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru, Załącznik do […]

Skrajnia budowli

Skrajnia budowli Skrajnia budowli – zarys figury płaskiej stanowiący podstawę do określenia wolnej przestrzeni dla ruchu pojazdów szynowych na, zewnątrz którego powinny się znajdować wszelkie budowle, urządzenia i przedmioty położone przy torze, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do bezpośredniego współdziałania z torem, jak np. hamulce torowe w stanie roboczym i przewody jezdne. Rozróżnia się cztery odmiany […]

Skrajnia taboru

Skrajnia taboru Skrajnia taboru – jest to zarys figury płaskiej stanowiący podstawę do określenia największych dopuszczalnych wymiarów taboru w przekroju poprzecznym. Rozróżnia się dwie odmiany skrajni taboru: A – skrajnia ruchu międzynarodowego uwzględniająca wszystkie rodzaje pojazdów szynowych z wyjątkiem pojazdów trakcyjnych, B – skrajnia dla ruchu wewnętrznego (krajowego) uwzględniająca wszystkie rodzaje pojazdów szynowych. Na poniższym […]

Składnik interoperacyjności

Składnik interoperacyjności Składnik interoperacyjności =  podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność kolei; składnikiem interoperacyjności jest również oprogramowanie. Na przykład: Wymagania dla składników interoperacyjności związanych z taborem kolejowym są zawarte w TSI podsystemów: Koleje dużych prędkości (TSI HS) […]

System kolei

System kolei SYSTEM KOLEI =  wyróżniona cechami funkcjonalnymi i technicznymi sieć kolejowa i pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu po tej sieci (definicja wg. Ustawy o transporcie kolejowym, patrz aktualnie Dz.U. 2015 poz. 200, http://isap.sejm.gov.pl/). System ten dzieli się na podsystemy, które już opisywaliśmy. Uwaga: sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą linii kolejowych, stacji i terminali kolejowych […]

Skale temperatur

Skale temperatur Skale temperatur – w poniższym pliku przedstawiamy podstawowe dane o skalach temperaturowych: Skale temperaturowe Przedstawiono skale według ich twórców tj.:  Kelvina, Celsjusza i Fahrenheita. Podano typowe wzory przeliczeniowe wartości pomiędzy wyżej wymienionymi skalami. Przemysłowe zakresy mierzonych temperatur mają ogromną rozpiętość. Od temperatur bliskich zeru bezwzględnemu (ułamki kelwina) w kriogenice po tysiące kelwinów w […]

Page 1 of 2 1 2